Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
image_print