Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝ 2% ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024
image_print