Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ NRG 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023
image_print