Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ( ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ)

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print