Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη με την ιδιότητα του δημοσιογράφου βάσει ων διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024
image_print