Συντονισμός- βοηθός συντονιστή υλικού για ψηφιακές προβολές διαγωνιστικών προγραμμάτων, παράλληλων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τεχνικός συντονιστής.