Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της υπ’αρ.279/2013 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ και 600/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας που αφορά στην τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δράμας

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print