Δελτίο Τύπου – Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η 2η επιστημονική συνάντηση στο πλαίσιο της έκθεση Πρόσφυγες του µ22 στη Δράμα & στην Αττική 14-05-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου