Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου για το 2011”

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη το Π.Δ. 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006 και το Π.Δ. 60/2007 προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση της εργασίας “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου για το 2011” σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την αριθ. 192/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης