Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διακήρυξη για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware & software) του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με τους Ν. 2286/95, 3463/06, 2362/95 και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware & software), το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη υπ’ αριθμ 6/2010 του Δήμου Δράμας.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης.

Κατεβάστε το τεύχος διακήρυξης.