Διακήρυξη δημοπρασίας επανεκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου επί της οδού Χελμού Ο.Τ. 829 (ανάπλαση ξερό χειμάρρου Καλλιφύτου)

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημοπρασία προφορική, πλειοδοτική για την επανεκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου  επί της οδού Χελμού Ο.Τ. 829 (ανάπλαση ξερό χειμάρρου Καλλιφύτου).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ