Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 1ης/22-01-2021 δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ