Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017
image_print

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΟΝ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ  ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

( Ν 4412/2016 άρθρο 118 παρ 5 & 6)

Για πληροφορίες σχετικές με τους καταλόγους εργοληπτών – μελετητών παρακαλείστε να απευθύνεστε:

ΤΗΛ. : 2521350710 , Κ. Παπαδοπούλου

2521350657 , Φ. Ντινάκη

FAX: 2521023343

e-mail : kpapa@dimosdramas.gr