Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει των πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας». 

Διάρκεια της σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης  ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση σε ημερήσιο Τύπο για πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού

Κατεβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017.

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ