Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διεξαγωγή Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023
image_print