Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διεξαγωγή Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2023-2024-Τμήμα 15»

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023
image_print