Διεξαγωγή Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2023-2024-Τμήμα 15»

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε το Ted Enotices

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε την 1η Διευκρίνηση