Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 2.600 Τ.Μ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 643Β ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ » ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΤΙΜΟΘΕΟΥ» ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει φανερή , προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 2.600 τ.μ. του αριθμ. 643β τεμαχίου, συνοικισμού » Ταξιάρχη –  Τιμόθεου» για δεντροκαλλιέργεια.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ