Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
image_print
Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας