Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για τις ανάγκες του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
image_print
Πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων  με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για τις ανάγκες του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Δράμας