Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021
image_print

Διαβάστε την Δημόσια γνωστοποίηση