Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση ανακοίνωσης αναβολής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ»

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013
image_print

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι ο διαγωνισμός του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» που είχε προκηρυχθεί για την 22α Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10, με αριθμό πρωτοκόλλου 58486/01-10-2013, αναβάλλεται.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ