Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 180,00 τ.μ. στον λόφο Κορυλόβου, για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων λεοτουργίας κινήτής τηλεφωνίας.

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει, δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την επανεκμίσθωση δημοτικής έκτασης 180,00 τ.μ. στον λόφο Κορυλόβου, εντός του τεμαχίου 292ζ, για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ