Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μαυροβάτου.

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημοπρασία φανερή, προφορική, πλειοδοτική για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων με αριθμ. 206, 48, 380 & 123 συνολικής έκτασης 26.735 τ.μ.  σχολικού κλλήρου  Τ.Κ. Μαυροβάτου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ