Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου»

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας «Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου» σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ