Δημοσίευση Διακήρυξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του Δήμου Δράμας (Ειδικού Σχολείου Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ει

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής καθώς και των Τμημάτων Ένταξης, προϋπολογισμού 71.328,93 € με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ