Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΣΙΤΙΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης(σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Δράμας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη, προϋπολογισμού 89.789,57 € με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ