Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση ματαίωσης διαγωνισμού της εργασίας “Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων”

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014
image_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται η ματαίωση του διαγωνισμού της εργασίας «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων» έτους 2014 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 50.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 13%.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ