Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
με προϋπολογισμό: 34.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη οικοδομικών εργασιών € 20.303,90
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) € 3.654,70
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) € 3.593,79
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) € 89,89
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας € 6.357,72
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 06-08-2015 καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (dimos-dramas.gr). Ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την Οικονομική προσφορά μόνο απο την ιστοσελίδα χωρίς να προσέρχεσθε στο δήμο .
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ