Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση της διακήρυξης της εργασίας “Εκχιονισμός αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014-Απρίλιος 2015

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014
image_print

 Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007 και την αριθμ. 678/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής  Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ