Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασεων μελετών και ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018
image_print

Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 26-07-2018 και ώρα 08:00 στον 2ο όροφο του Δημαρχείου και στο γραφείο 203 θα διενεργηθούν δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για την επιλογή των μελών των επιτροπών διαγωνισμών για τις μελέτες:

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 23.814,32€ (χωρίς ΦΠΑ)

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 25.067,70€ (χωρίς ΦΠΑ)

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 25.694,39€ (χωρίς ΦΠΑ)

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 23.187,62€ (χωρίς ΦΠΑ)

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Α.Π.Κ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 26.321,08€ (χωρίς ΦΠΑ)

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρ. 221 του Ν.4412/2016.

Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Δράμας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιων διαγωνισμών των ανωτέρω μελετών για τις κατηγορίες (14), (9), (6).