Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασεως μελέτης και ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεως

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
image_print

Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 05-12-2018 και ώρα 08:00 στον 2ο όροφο του Δημαρχείου και στο γραφείο 203 θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρ. 221 του Ν.4412/2016.

Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Δράμας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού της ανωτέρω μελέτης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε € 48.252,69 (χωρίς ΦΠΑ).