Αρχική E-ServicesΑιτήσεις

Ο Δήμος Δράμας μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος εξυπηρέτησης δημοτών, παρέχει τόσο στον πολίτη όσο και στην επιχείρηση την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος Δράμας, καθώς και την δυνατότητα να παραλάβει το αποτέλεσμα της αίτησης επίσης ηλεκτρονικά, χωρίς την φυσική παρουσία του στο Δήμο.
Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που διαθέτετε στο taxisnet.
Παρέχονται από τον Δήμο Δράμας οι κάτωθι ψηφιακές υπηρεσίες ανά διεύθυνση ή αυτοτελές τμήμα του Δήμου.

Αυτοτελές Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Χορήγηση Βεβαίωσης για την Εγκατάσταση σε Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Αυτοτελές Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Υπεύθυνη Δήλωση ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αυτοτελές Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Άδεια Παράτασης Ωραρίου Μουσικής

Αυτοτελές Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Άδεια Υπαίθριας Διαφήμισης για Λεωφορεία

Αυτοτελές Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Γενική Αίτηση

ΔΕ Σιδηρόνερου -Γρ. Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Σιδηρόνερο

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης Γέννησης ανήλικου τέκνου

ΔΕ Σιδηρόνερου -Γρ. Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Σιδηρόνερο

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης Γάμου

ΔΕ Σιδηρόνερου -Γρ. Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Σιδηρόνερο

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

ΔΕ Σιδηρόνερου -Γρ. Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Σιδηρόνερο

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης Θανάτου

ΔΕ Σιδηρόνερου -Γρ. Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Σιδηρόνερο

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης Γέννησης ενήλικα

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας δημοτών άνω των 12 ετών

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση για Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής του δημοτικότητας

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση για Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση αλλαγής εκλογικού διαμερίσματος δημοτών

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για τους εκλογικούς καταλόγους

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την κατάρτιση στρατολογικού πίνακα

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση διόρθωσης επωνύμου

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση διόρθωσης κυρίου ονόματος

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση διόρθωσης ημερομηνίας γέννησης

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση διόρθωσης τόπου γέννησης

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πιστοποιητικό Γέννησης ανήλικου τέκνου

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση για μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πιστοποιητικό Γέννησης Ενήλικου

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ -Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου Ελλήνων Πολιτών κατοίκων Δήμου Δράμας

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ -Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αίτηση έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου Ελλήνων Πολιτών κατοίκων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι δημότες Δήμου Δράμας

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ -Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ -Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ -Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γάμου

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ -Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης Ενήλικου

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ -Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης Ανήλικου Τέκνου

Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού

Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού

Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης

Τμ. Διοικητικής Μέριμνας

Αίτηση για βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Τμ. Διοικητικής Μέριμνας

Αίτηση για επιδότηση ενοικίου σε επικουρικό ιατρό

Τμ. Διοικητικής Μέριμνας

Αίτηση για απασχόληση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης

Τμ. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Έκδοση Κάρτας Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Τμ. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Επανέκδοση Κάρτας Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Μεταφορά Οστών

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Βεβαίωση ανακομιδής οστών

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Άδεια κοινόχρηστου χώρου

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Κτίσματος

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Αίτηση για νέα Παροχή Ρεύματος

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Οικοπέδου

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης τετραγωνικών μέτρων για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Αίτηση βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Αίτηση Τροποποίησης Συντελεστή Χρέωσης (Επαγγελματικός -Οικιακός)

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Αίτηση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Αίτηση Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος

Τμ. Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων

Άδεια Τοποθέτησης Κάδου συλλογής Μπάζων

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Ανάκληση Απόφασης Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Ένσταση κατά επιβολής ποσοστού συμμετοχής στη Φαρμακευτική Δαπάνη για ανασφάλιστους

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Αίτηση για παροχή δωρεάν Φαρμακευτικής  Περίθαλψης σε Ανασφάλιστους

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Αίτηση Βεβαίωσης Προνοικού Επιδόματος

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης

Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Χορήγηση Άδειας Εκτέλεσης Νέου Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος Νέου Σημείου Υδροληψίας

Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος Υφιστάμενου σημείου Υδροληψίας

Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Τροποποίηση Άδειας Χρήσης Νερού

Τμ. Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Γενική Αίτηση στο τμήμα

 

Οδηγίες προς πολίτες

Για να καταχωρίσετε μια νέα Αίτηση

 1. Από το μενού «Αιτήσεις» επιλέξτε «Οι Αιτήσεις μου» .
 2. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί .
 3. Επιλέγετε «Κατηγορία Υπηρεσιών» και μετά «Υποκατηγορία Υπηρεσιών». Χρήσιμες πληροφορίες / οδηγίες που αφορούν την επιλεγμένη υποκατηγορία εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
 4. Στα «Στοιχεία υποβολής» εμφανίζονται προ συμπληρωμένα προσωπικά σας στοιχεία, που παρέχονται μέσω του Taxisnet. Καλείστε να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα. Η συμπλήρωση των πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Οριστική υποβολή της Αίτησης.
 5. Ανάλογα με την επιλεγμένη Κατηγορία και Υποκατηγορία των υπηρεσιών, ενδέχεται να σας ζητηθεί η συμπλήρωση περαιτέρω στοιχείων.
 6. Έχετε τη δυνατότητα αποστολής παρατηρήσεων προς τον Οργανισμό στον οποίο θα αποσταλεί η Αίτηση.
 7. Λίστα με τα Δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την Αίτηση εμφανίζεται. Στη γραμμή κάθε δικαιολογητικού υπάρχουν «Πληροφορίες» . Εκεί θα βρείτε, Παρατηρήσεις και Οδηγίες για το καθένα ξεχωριστά. Θα σας καθοδηγήσουν για την ορθή συμπλήρωση κάθε γραμμής δικαιολογητικού.. Στο πεδίο “URL” εάν υπάρχει συμπληρωμένο link το επιλέγετε για να κατεβάσετε ή να συμπληρώσετε κάποιο έγγραφο ακολουθώντας τις «Πληροφορίες». Στο πεδίο «Έγγραφο» εάν υπάρχει κάποιο επισυναπτόμενο έγγραφο με τον ίδιο τρόπο ακολουθείτε τις οδηγίες για να το συμπληρώσετε.
 8. Με το κουμπί επισυνάπτετε το δικαιολογητικό.
 9. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί . Έχετε τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης ή διαφορετικά με την επιλογή η Υποβολή της Αίτησης θεωρείται Οριστική και τα στοιχεία της αποστέλλονται στον Οργανισμό.
 10. Μετά την Οριστική Υποβολή της Αίτησης, έχετε τη δυνατότητα λήψης του εγγράφου αίτησης. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί

Για να ανοίξετε μια Αίτηση για επεξεργασία ή προβολή

 1. Εμφανίστε τη λίστα των Αιτήσεων σας σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Από τη λίστα των Αιτήσεων, επιλέξτε τη γραμμή της επιθυμητής Αίτησης.
 3. Κάντε κλικ στις «Ενέργειες» (αριστερά της γραμμής που επιλέξατε ).
 4. Στην επεξεργασία ανάλογα με τη Φάση στην οποία βρίσκεται η Αίτηση σας, θα εμφανιστούν οι παρακάτω σελίδες πληροφοριών
 5. Αναλυτικά οι φάσεις από τις οποίες έχει περάσει η Αίτηση, μέχρι την τωρινή της κατάσταση.
 6. Ενημερωτικά μηνύματα του οργανισμού προς εσάς.
 7. Όταν η Αίτηση σας, φτάσει στη Φάση της Διεκπεραίωσης, ενδέχεται ο Οργανισμός να επισυνάψει για εσάς το ζητούμενο έγγραφο της Αίτησης σας. Με το κουμπί ανοίγεται το Έντυπο.

Βίντεο Παρουσίασης Οδηγιών