Αρχική E-ServicesΟικονομικά Στοιχεία Οφειλετών

Ο Δήμος Δράμας μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος εξυπηρέτησης δημοτών, παρέχει τόσο στον πολίτη όσο και στην επιχείρηση ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία που τους αφορούν.

Παρέχονται από τον Δήμο Δράμας οι κάτωθι ψηφιακές υπηρεσίες:

Ατομική Καρτέλα Χρεώστη.

Ο οφειλέτης μπορεί να δει αναλυτικές πληροφορίες για τις οφειλές σας και τις ρυθμίσεις σας, με τα ενεργά υπόλοιπα και εξοφλήσεις. Στοιχεία Καρτέλας, Βεβαιωμένες οφειλές, Αβεβαίωτες οφειλές, ρυθμίσεις, πληρωμές.

Ατομικά Ειδοποιητήρια Χρεών.

Ο οφειλέτης μπορεί να δει και να εκτυπώσει τις ειδοποιήσεις χρεών του (Λογαριασμοί, Ειδοποιητήρια) επί των οποίων αποτυπώνονται οι κωδικοί του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ για την ηλεκτρονική τους εξόφληση.

Κλήσεις ΚΟΚ

Ο οφειλέτης μπορεί να δει τις βεβαιωμένες Κλήσεις ΚΟΚ που αφορούν τον ΑΦΜ του.

Δημοτικός Φόρος

Ο οφειλέτης μπορεί να δει τυχόν οφειλές προερχόμενες από τον Δημοτικό Φόρο.

Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που διαθέτετε στο taxisnet. Οι Οδηγίες ανά ενότητα παρέχονται με την είσοδό σας στην πλατφόρμα με απλό κλικ στις αντίστοιχες οδηγίες.