Ραντεβού

Ο Δήμος Δράμας μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών ραντεβού, παρέχει τόσο στον πολίτη όσο και στην επιχείρηση την δυνατότητα να κλείνει και να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά το ραντεβού του για την προσέλευσή του στις Υπηρεσίες του Δήμου.

Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που διαθέτετε στο taxisnet.

Από τον Δήμο Δράμας παρέχεται η δυνατότητα να οριστούν ηλεκτρονικά οι κάτωθι τύποι ραντεβού ανά διεύθυνση ή αυτοτελές τμήμα του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αλλαγή επωνύμου δημότη Δήμου Δράμας

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πολιτογράφηση

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Ταυτοπροσωπίας κάτω των 12 ετών

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Καταχώριση Λύσης γάμου σε Λ.Π. μέσω δικαστικής απόφασης

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Καταχώρηση δικαστικής αναγνώρισης τέκνου σε Λ.Π.

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Καταχώρηση υιοθεσίας ενηλίκου σε Λ.Π. γέννησης

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Καταχώριση Λύσης γάμου σε Λ.Π. μέσω συμβολαιογραφικής πράξης

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Καταχώρηση προσβολής πατρότητας σε Λ.Π. γέννησης

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Καταχώρηση ιθαγένειας σε Λ.Π. γέννησης ή γάμου

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Αίτηση για νέα Παροχή Ρεύματος

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Ραντεβού με Κοινωνικό Λειτουργό

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Ραντεβού για Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Αίτηση Βεβαίωσης Προνοικού Επιδόματος

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Ανάκληση Απόφασης Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Ένσταση κατά επιβολής ποσοστού συμμετοχής στη Φαρμακευτική Δαπάνη για ανασφάλιστους

Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Αίτηση για παροχή δωρεάν Φαρμακευτικής  Περίθαλψης σε Ανασφάλιστους

Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Χορήγηση Άδειας Εκτέλεσης Νέου Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος Νέου Σημείου Υδροληψίας

Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος Υφιστάμενου σημείου Υδροληψίας

Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Τροποποίηση Άδειας Χρήσης Νερού

 

Οδηγίες προς πολίτες

Για να καταχωρίσετε ένα νέο ραντεβού:

 1. Από το υπό-μενού «Ραντεβού» επιλέξτε «τα Ραντεβού μου». «Νέο».
 2. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο». Επιλέγετε «Κατηγορία Υπηρεσιών» και μετά «Υποκατηγορία Υπηρεσιών».
 3. Στην «Υποβολή» και από το ημερολόγιο επιλέξτε την Ημερομηνία δεξιά εμφανίζονται οι διαθέσιμες χρονικές ζώνες και επιλέγετε την ώρα που επιθυμείτε να κλείσετε το ραντεβού. Την χρονική ζώνη την επιλέγετε με το button «Επιλογή».
 4. Στα «Βασικά στοιχεία» εμφανίζονται προ συμπληρωμένα προσωπικά σας στοιχεία, που παρέχονται μέσω του Taxisnet. Καλείστε να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα. Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Αποθήκευση.
 5. Στις «Πληροφορίες» εμφανίζονται, οδηγίες, ο Τόπος ραντεβού, επικοινωνία και τα Δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας την ημέρα του ραντεβού. Στο πεδίο “URL” εάν υπάρχει link το επιλέγετε για να κατεβάσετε ή να συμπληρώσετε κάποιο έγγραφο ακολουθώντας τις «Πληροφορίες» στην οθόνη αριστερά του δικαιολογητικού. Στο πεδίο «Έγγραφο» εάν υπάρχει κάποιο επισυναπτόμενο έγγραφο και με τον ίδιο τρόπο ακολουθείτε τις οδηγίες για να το κατεβάσετε και να το συμπληρώσετε.
 6. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε το ραντεβού.

Για να ανοίξετε ένα Ραντεβού σε κατάσταση επεξεργασίας (ή, απλά, προβολής):

 1. Εμφανίστε τη λίστα των Ραντεβού σας σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Από τη λίστα των Ραντεβού, επιλέξτε τη γραμμή του επιθυμητού Ραντεβού.
 3. Κάντε κλικ στις «Ενέργειες» (αριστερά της γραμμής του ραντεβού που επιλέξατε).
 4. Στην επεξεργασία μπορείτε να ακυρώσετε ένα Ραντεβού επιλέγοντας «Ακύρωση» «Ναι», να αλλάξετε την ημέρα/ ώρα του ραντεβού επιλέγοντας «Αλλαγή ημέρας και ώρας ραντεβού».
 5. Μετά την Ολοκλήρωση του Ραντεβού ( και αφού ο υπάλληλος της υπηρεσίας προβεί στην Διεκπεραίωση του) στην επεξεργασία θα εμφανιστούν πεδία για αξιολόγηση. Μπορείτε να αξιολογήσετε το ραντεβού επιλέγοντας ένα βαθμό από 1-10 από το «Βαθμός αξιολόγησης».

Βίντεο Παρουσίασης Οδηγιών