Γραφείο Τύπου

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ΚΕΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021
image_print
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ΚΕΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Με στόχο τη σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος παρατείνεται για τρεις (3 )επιπλέον μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος οι οποίες είχαν ως μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020 και έλαβαν ήδη παράταση για τρεις (3) μήνες.

Τονίζεται ότι:

1.Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μαΐου 2021 αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη  νέα αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

  1. άν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης , η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση “ΝΕΑ”, χωρίς να γίνει η οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
  2. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για τρεις μήνες.

Προσοχή!

Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Μάιο και τον Νοέμβριο του 2020   δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Μάιο του 2021.

Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του  2020 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούνιο του 2021.

Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούλιο και Οκτώβριο του  2020 και Ιανουαρίου 2021 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούλιο του 2021.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται:

Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων

Β. ο μήνας  επανυποβολής  και

Γ. η Διάρκεια ισχύος

 

Α. Μήνας έγκρισης Β.Διάρκεια ισχύος Γ.Μήνας  Επανυποβολής 
Μάιος 2020 12μηνη      Μάιος 2021
Νοέμβριος 2020 6μηνη
Ιούνιος 2020 12μηνη  

Ιούνιος 2021

Σεπτέμβριος 2020 9μηνη
Δεκέμβριος 2020 6μηνη
Ιούλιος 2020 12μηνη  

Ιούλιος 2021

Οκτώβριος 2020 9μηνη
 Ιανουάριος 2021 6μηνη
Αύγουστος 2020 12μηνη  

Αύγουστος 2021

Φεβρουάριος 2021 6μηνη

 

Επίδομα Στέγασης

Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.