Νέα - Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις.

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013
image_print

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου

και το ενημερωτικό έγγραφο της COCOF