Γραφείο Τύπου

Επίδομα Στέγασης

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
image_print
Επίδομα Στέγασης

Από την Τρίτη 12-3-2019 βρίσκεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης. Πρόκειται για ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους και πληρούν σωρευτικά  συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής. Η διάρκεια χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. Καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντα στο οποίο είναι δικαιούχος ή συν δικαιούχος. Το ύψος της μηνιαίας ενίσχυσης κυμαίνεται από 70 ευρώ έως και 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενα μήνα υποβολής της αίτησης. Εάν ο λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε μη μέλος του νοικοκυριού θα πρέπει μέχρι 31-12-2019 να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.

Η αίτηση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους αιτούντες απευθείας μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του προγράμματος (www.epidomaastegias.gr) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXIS-net  είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων. Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας.

Για την υποβολή της αίτησης μέσω Δήμων θα πρέπει να προσκομίσετε υποχρεωτικά το έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με το γνήσιο της υπογραφής απ’ όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω του Δήμου Δράμας θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέχονται για να κλείνουν ραντεβού στο γραφείο 126 ισόγειο  Διοικητηρίου και στο Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά του Δήμου Δράμας ισόγειο παλαιού Δημαρχείου καθημερινά από τις 8.30 π.μ. έως και 2.00 μ.μ.