Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.
β) Την 113/2010 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης για την εργασία «Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων» έτους 2010
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων» έτους 2010 – 2011 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 139.860,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης