Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού των δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020
image_print

Κατεβάστε την Απόφαση