1

«Λήψη απόφασης σχετικά με κτίσμα επικίνδυνα ετοιμόρροπο, εντός ιστορικού τόπου Δράμας της ΠΕ Δράμας (Σολωμού 24), φερόμενης ιδιοκτήτριας εταιρείας Αφοι Αριστόγλου Εμπορία Ποτών Α.Ε.»

Πρακτ. 1ης πράξ. 9ης συνεδρ. Ε.ΕΠ.ΕΤ.