Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας”

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ