Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Ορθή Επανάληψη Πίνακα Θεμάτων 39ης/8-11-2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ