Γραφείο Τύπου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( ΚΕΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021
image_print
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( ΚΕΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊου παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστου Εγγγυημένου Εισόδηματος ( ΚΕΑ) και Επιδόματος  Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών : Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος 2021. Σε αυτές τις αιτήσεις εμπεριέχονται και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις που παρατάθηκαν ήδη για 3 μήνες.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται: Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται, Β. Ο μήνας της επανυποβολής τους μετά τις παρατάσεις:

 

Α. Μήνας Έγκρισης Β.Μήνας  Επανυποβολής ( μετα τις παρατάσεις)
Μάιος 2020  ή

Αύγουστος 2020

Μάιος 2021
Ιούνιος 2020 ή Σεπτέμβριος 2020 Ιούνιος 2021
Ιούλιος 2020 ή Οκτώβριος 2020 Ιούλιος 2021

Τονίζεται ότι:

1.Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη  νέα αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

  1. Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης , η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση “ΝΕΑ”, χωρίς να γίνει η οριστική υποβολή της , τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
  2. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.