Γραφείο Τύπου

Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2005 (κλάση 2026).

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021
image_print
Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2005 (κλάση 2026).

Προκειμένου να συνταχθεί  ο ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ των γραμμένων στο μητρώο αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Δράμας και της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου με έτος γέννησης 2005 κλάσεως 2026 , θα πρέπει όσοι γεννήθηκαν το έτος αυτό να δηλώσουν μέχρι 26-03-2021 στο Δήμο Δράμας στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα καθώς και τις γραμματικές τους γνώσεις ή να στείλουν μια απλή υπεύθυνη δήλωση με τα παραπάνω στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ.: 2521350733,ή  2521350620.