Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.
β) Την 134/2011 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης για την εργασία «Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων» έτους 2011-2012
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων» έτους 2011 – 2012 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 140.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ