Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση κήπων πάρκων 2011»

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και το Π.Δ. 60/2007 με την επιφύλαξη του Π.Δ. 346/98 (και όσα το τροποποιούν), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.
β) Την 86/2011 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης για την εργασία «Συντήρηση κήπων πάρκων 2011»
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων 2011» έτους 2011 – 2012 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 237.235,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ