Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 17ης/13.12.2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ