Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 04ης /20-03-2017 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε τον πίνακα εδώ