Πίνακες Θεμάτων Δ.Κ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 04ης /22-04-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ